WIJNEGEM KARATE CENTER
'Eerst de spirit , dan de techniek’(Gichin Funakoshi)

BERICHTEN

JEUGDTRAININGEN


Beste ouders en karateka’s

Sanne Vangoethem ,onze  jeugdtrainster, stopt  met karate. Een voltijdse baan en een eigen “ nest” bouwen verplichten haar 

om  in haar schaarse vrije tijd andere keuzes te maken .Wij kunnen daar als bestuur alle begrip voor opbrengen. 

Wij willen  Sanne oprecht  danken voor de jarenlange inzet voor onze jeugd. Zij heeft een belangrijke bijdrage geleverd  voor onze clubwerking. 

Wij zullen Sanne bij haar laatste jeugdtraining daarom graag  in de bloemetjes zetten. 

Ook Sammy heeft beslist om een stap terug te zetten, zijn shiftwerk maakt het  moeilijk  om zich voor trainingen en jeugdwerking 

vrij te maken . Sammy blijft wel betrokken bij  de club  en wil nog meewerken aan het jeugdsportweekend.   

Frank en Eno gaan verder het seizoen afwerken als jeugdtrainers. 

Tegen volgend seizoen  maken we ons sterk dat we de jeugdtrainers met een nieuwe, jonge  ploeg kunnen versterken. 

Er zijn enkele beloftevolle zwarte  banden en eerste Kyu’s bij onze jongeren  die mits de  nodige inloopperiode 

volwaardig kunnen meedraaien .

 

Het trainersbestuur


Wijnegem Karate Center

Kasteellei 67 - 2110 Wijnegem


© wijnegemkaratecenter.be 2014-2019 - Alle rechten voorbehouden. All rights reserved.
Created by Susunoyo