WIJNEGEM KARATE CENTER
'Eerst de spirit , dan de techniek’(Gichin Funakoshi)

MEDEDELINGEN

PROFICIAT FRANS !


Proficiat Frans !

Onze hoofdtrainer en voorzitter Frans Brijon heeft van de gemeente en de  Wijnegemse sportraad zopas  de medaille van  sportverdienste  gekregen.                                                                                                                                                                                       Frans is Frans is meer dan 40 jaar bezieler , hoofdtrainer en ook stichter  van onze club, dat mag in de bloemen worden gezet!  Frans heeft ook op 14 juli zijn laatste training gegeven. Met een  volle dojo  hebben onze leden  hun dank betuigd voor zijn jarenlang trainerschap. Als clubvoorzitter blijven  wij op Frans rekenen.

 

Het bestuur wenst hem een goede gezondheid en een grote portie geluk toe!

Namens het bestuur 

Paul Heyvaert, secretaris

Responsive image

Wijnegem Karate Center

Kasteellei 67 - 2110 Wijnegem


© wijnegemkaratecenter.be 2014-2020 - Alle rechten voorbehouden. All rights reserved.
Created by Susunoyo