WIJNEGEM KARATE CENTER
'Eerst de spirit , dan de techniek’(Gichin Funakoshi)

BERICHTEN

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2019


Beste ouders en karateka’s

Na een weldoende vakantie begint ons nieuw karateseizoen

We startenop dinsdag 3 september

Alle trainingsuren en dagen blijven zoals vorig seizoen:

           Dinsdag van 20 tot 21.30 uur volwassentraining

           Woensdag  van 14.30 tot 16 uur jeugdtraining

           Donderdag van 20 tot 21.30uur gevorderden vanaf blauwe gordel

           Vrijdag van 20 tot 21.30 uur voor iedereen;

           Zondag van 10.30 tot 12 uur  jeugd en volwassenen in twee aparte groepen.

September is lidgeldmaand

jongeren (-14 jaar): 145 euro per jaar (verzekering inbegrepen)                                                                          

Volwassenen (vanaf 14 jaar): 175 euro per jaar  ( verzekering inbegrepen)                                     

Voor inwonend  gezinsleden is een korting voorzien ( zie onze website)                                        

lidgelden enkel te storten op de rekening van WKC:  BE 11 920 1007 895 48 met duidelijke vermelding van de namen van de leden.                                                                                            Noot : Je mutualiteit betaalt een deel van het lidgeld terug , laat een  mutualiteitsdocument invullen door voorzitter of secretaris van onze club.

  • Enkel voor nieuwe leden : wie vanaf september  voor de eerste maal als nieuw lid inschrijft  kan dit enkel   Op onze website  kunnen zij alle info  vinden en  een inschrijving invullen.  
  • In je agenda ! - onze stage  met Pascal Lecourt op 16 en 17 november 2019. Voor onze jeugd is er een speciale training ( gratis) door Gert Ballet op zondag 17 november

                                    - training met  Mario van Royop donderdag 19 september en  op 17 oktober

 -   alle verdere  info : kijk op onze website www.wijnegemkaratecenter.be

Tot dan ,

Namens het bestuur,

Paul Heyvaert, secretaris 

Responsive image

Wijnegem Karate Center

Kasteellei 67 - 2110 Wijnegem


© wijnegemkaratecenter.be 2014-2021 - Alle rechten voorbehouden. All rights reserved.
Created by Susunoyo