WIJNEGEM KARATE CENTER
'Eerst de spirit , dan de techniek’(Gichin Funakoshi)

BERICHTEN

NIEUWSBRIEF JUNI 2021


Beste ouders en karateka's,

Nu het seizoen op zijn einde loopt enkele belangrijke mededelingen

  1. op zondag 20 juni is de laatste  jeugdtraining van het seizoen in de sporthal. Zwembad en sporthal sluiten tot  4 juli.
  2. Zomertraining :

We blijven in de grote vakantie 1 dag per week trainen ( iedereen welkom van 7 tot 87 jaar)

vraag: welke dag past het best voor deze vakantietraining: dinsdagavond, donderdagavond of zondagvoormiddag, stuur een mailtje met je voorkeur.

Het hangt van de corona maatregelen af of we al dan niet in de sporthal kunnen trainen, anders   trainen we buiten ( indien het weer het toelaat)

  1. Lidgelden

- alle leden die in het seizoen 2020-2021  lidgeld betaalden  kunnen vanaf september terug inschrijven enkel mits betaling van  de  verzekering ( momenteel 20euro)

- Voor de nieuwe leden wordt het lidgeld  ( verlaagd)

Lidgeld 2021-2022 Wijnegem Karate Center voor één jaar

Jeugd t.e.m. 14 jaar: 110  euro.     tot   2 trainingen per week naar keuze,

15 t.e.m. 18 jaar:       130 euro       2 tot 3 trainingen per week naar keuze,

18+:                           160 euro       2 tot 3 trainingen per week, naar keuze,

In al deze bedragen is de verzekering inbegrepen.                                                           

Gezinskorting: oudste lid betaalt het volledige bedrag, gezinsleden onder hetzelfde dak  krijgen elk 25 euro korting.

Het bestuur is tot deze besluiten gekomen gezien de meer dan verdubbelde ( corona)subsidies. Zowel vanuit het VKF als vanuit de overheid.

  1. We blijven in juni "corona proef" trainen in open lucht achter het zwembad elke dinsdagavond  en zondag morgen. Welkom !

in de hoop op een normale start in september..

namens het bestuur, sportieve groet

Paul Heyvaert, secretaris WKC

 

Responsive image

Wijnegem Karate Center

Kasteellei 67 - 2110 Wijnegem


© wijnegemkaratecenter.be 2014-2022 - Alle rechten voorbehouden. All rights reserved.
Created by Susunoyo