WIJNEGEM KARATE CENTER
'Eerst de spirit , dan de techniek’(Gichin Funakoshi)

MEDEDELINGEN

START VAN HET KARATESEIZOEN 2020-2021


Covid-19 zal onze seizoensstart anders maken dan de andere jaren. We stellen als club alles in het werk om veilig te kunnen opstarten. De sportdienst Wijnegem is momenteel ook nog de laatste details aan het uitwerken hoe dit georganiseerd te krijgen in onze sporthal, een deel van de informatie hieronder is nog onder voorbehoud en zou ten laatste tegen de seizoensstart duidelijk moeten zijn.

 • Lidgelden en compensatie voor vorig seizoen
 • De lidgelden en kortingen voor leden uit hetzelfde gezin blijven onveranderd  voor nieuwe leden
 • Overzicht:

LIDGELD

-14 jarigen

PER JAAR

145 €

LIDGELD

+14 jarigen

PER JAAR

175 €

Verzekering

iedereen

PER JAAR

inbegrepen lidgeld 

 • Gezinskortingen:
  • Eerste lid  van een gezin     - betaalt het volledige bedrag                                                                           
  • Tweede lid van een gezin   -  20 euro   korting    ( jongere of oudere) 
  • Derde lid (indien jongere)   -  deze betaalt  35  euro = het minimumbedrag  (= verzekering en kosten)
  • derde lid indien oudere       - 20 euro korting ( zelfde korting als tweede lid)
 • compensatie voor de gemiste trainingsperiode van afgelopen seizoen.
  • Leden die vorig jaar ingeschreven  en dit jaar hernieuwen, mogen 30% van te betalen lidgeld aftrekken, hieronder enkele scenario’s:

 

Lidgeld betaald seizoen 2019-2020

Lidgeld incl. compensatie -30%

-14 jarige

145 €

101,5 €

+14 jarige ( volwassene)

175 €

122,5 €

2 -14 jarigen, zelfde gezin

270 €

189 €

2 +14 jarigen, zelfde gezin

330 €

231 €

1 +14 jarig, 2 -14 jarigen, zelfde gezin

335 €

234,5 € 

  • Lidgelden dienen overgeschreven te worden op rekeningnummer BE11 9201 0078 9548 met vermelding van de naam/namen.
 • Trainingen en seizoensstart
  • Door de wisselende opkomst op onze volwassenentrainingen in de week, hebben we als club beslist de vrijdagavondtraining af te schaffen.
  • We hopen met deze afschaffing terug een stabielere opkomst te creëren wat bijdraagt tot een clubgevoel en de lesgevers er toe in staat stelt betere trainingen voor te bereiden in functie van de groep die er is.
  • Onze trainingsuren zijn voor dit seizoen:

DAG

UUR

VOOR WIE?

Dinsdag

20u      tot  21u30

Volwassenen

Woensdag

14u30  tot  16u

Jeugd

Donderdag

20u      tot  21u30

Volwassenen (gevorderden)

Zondag

10u30  tot   12u

Iedereen ( in 2 groepen)

  • Ons seizoen start op dinsdag 1 september voor de volwassenen en op woensdag 2 september voor de jeugd. 
 • Maatregelen Covid-19 
  • De sportdienst van de gemeente Wijnegem werkt nog aan de laatste details, de finale praktische informatie zullen we ten laatste tegen de seizoensstart kunnen communiceren.
  • Volgende zaken kunnen we wel al met zekerheid melden:
   • Douches en kleedkamers zullen niet beschikbaar zijn,
   • Aanwezigheidslijsten zullen opgemaakt worden en twee weken bijgehouden
   • De jeugdtrainingen zullen zolang de maatregelen gelden openstaan voor de leden tot en met 12 jaar, de 13- en 14-jarigen vragen we in deze periode aan te sluiten bij de volwassenen,
   • De volwassenentrainingen zullen zonder contactverlopen
   • geen toeschouwers in de dojo
  • Om snel te kunnen reageren indien tijdens het seizoen de maatregelen verstrengen, vragen wij elk lid vanaf 12 jaar om 2 voorkeursdagen op te geven. Hou er rekening met dat we bij zo’n verstrenging de donderdagtraining zullen openstellen voor iedereen zonder beperking van graad.
   • Deze voorkeursdagen kan je mailen naar trainers@wijnegemkaratecenter.be
   • Gelieve deze zo snel als mogelijk door te geven en bij voorkeur voor vrijdag 26 augustus.
  • Belangrijk: leden die (zelf lichte) ziektesymptomen hebben ( koorts, hoest) moeten de verantwoordelijkheid nemen om zeker  niet te trainen. Voor de veiligheid  van uzelf en de anderen wordt er niet ‘ creatief’ omgegaan  met de regels. 

Zoals gezegd, een andere seizoensstart dan andere jaren, maar samen kunnen we er een veilige en positieve seizoensstart van maken!

Tot binnenkort!

Het bestuur.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsive image